Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636418
 • Đỗ Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918997269
 • Bùi Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0343747465
  • Email:
   buithao874@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964284419
  • Email:
   thaoxinh081990@gmail.com
 • Vũ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368518303
  • Email:
   Sinhnhung1987@mail.com
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352695056
  • Email:
   Hplethithuhuong2015@gmail.com
 • Đồng Thị Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384952185
  • Email:
   dongthihuan1985@gmail.com
 • Vũ Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0357231156
  • Email:
   Lhvuhoa82@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961223079
  • Email:
   kimthuy97.mnak50@gmail.com