Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636418
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Thị trấn Kép

Lạng Giang, Bắc Giang
3636418
c0tanthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn