Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636418

Một số hình ảnh về ngày mùng 1/6 của các bé trường MN Tân Thịnh


Múa Trống cơm

Nhảy Erobic

 

Van nghệ cô

Nhảy cha cha cha

Ban cha mẹ trao quà